Home

VvE Digitaal verzocht en ontzorgt tegen een vast tarief:

Activeren van de VvE

Alle verenigingen van eigenaren (VvE’s) moeten zijn geactiveerd: “slapende” verenigingen zijn niet toegestaan na een wetswijziging in 2015. Vanaf mei 2008 zijn bestaande verenigingen verplicht om een reservefonds aan te leggen en in stand te houden, bedoeld om groot onderhoudswerkzaamheden mee te betalen. Vanaf 2017 dient dat jaarlijks 0,5 % van de herbouwwaarde te zijn.

Administratief beheer

VvE Digitaal kan de VvE helpen met het inzichtelijk maken van de financiën voor de komende en met passende besluitvorming. Verder wordt u ondersteund bij het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning.

Incasso van de maandelijkse bijdrage

VvE digitaal incasseert de bijdragen automatisch na het onderteken van een machtiging door de leden van de VvE. Bij niet betalen van de bijdragen incasseert VvE Digitaal ook achterstallige betalingen voor de VvE. Uw hoeft dit onderling als leden niet te regelen, waardoor onaangename  situaties tussen de leden wordt voorkomen.

Opstellen concept vergaderstukken

VvE Digitaal levert U standaard documenten waarmee u zelf de Algemene Leden Vergadering (ALV) kan houden. Dit betreft een uitnodigingsbrief met een toelichting en concepten voor de agenda, de notulen en een modelbegroting. U kunt de leden zelf uitnodigen om een vergadering te houden. Wij adviseren u om in overleg een datum te prikken waarop zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn.

Digitale kluis voor al uw stukken

Als de VvE  actief is, krijgt elk lid codes waarmee u toegang heeft tot de digitale kluis. De digitale kluis bevat bijvoorbeeld de splitsingsakte, het bijbehorende reglement, financiële jaarstukken, begroting en notulen. Ook bouwkundige rapportages, garantiebewijzen, bouwtekeningen en foto’s kunnen in de kluis worden opgeslagen. Als een appartement wordt verkocht is het gemakkelijk om de betrokken makelaars, taxateurs of notaris te informeren over de VvE.

Inschrijving KvK (wettelijk verplicht)

Een Vereniging van Eigenaren is wettelijk verplicht ingeschreven te staan bij de kamer van koophandel.

Indien de VvE nog niet is ingeschreven doen wij dit gratis voor u. De eenmalige inschrijvingskosten  bij de kamer van koophandel ( € 50,-) moeten wel door de VvE betaald worden.

Openen van een bankrekening

VvE Digitaal opent gratis een bankrekening op naam van de VvE bij de Rabobank. Door goede afspraken tussen VvE Digitaal en de Rabobank zijn de bankkosten laag.

Opstellen jaarstukken

VvE Digitaal verzorgt de jaarrekening van de VvE volgens de richtlijnen die hier voor staan. Dit is een onderdeel van het basispakket.