Over ons

Over VvE Digitaal

VvE Digitaal is in het leven geroepen om kleinere verenigingen (2 – 12 leden) de mogelijkheid te bieden om zonder hoge kosten aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. VvE Digitaal levert daarnaast in het basispakket een aantal extra diensten waardoor het voor de leden nog gemakkelijker wordt gemaakt om de vereniging te activeren en een verantwoorde administratie te voeren.

Bedrijfsprofiel

De vennootschap VvE Digitaal werd in 2007 opgericht met als doel een product te ontwikkelen waarmee kleinere verenigingen van eigenaren actief kunnen worden zonder torenhoge kosten voor beheer en bestuur. Het idee ontstond bij een groepje huiseigenaren naar aanleiding van de wetswijziging die kleine verenigingen dwong om uiterlijk per 1 mei 2008 actief te worden.

Er werd gekozen voor een formule waarbij de beheerder is vervangen door een database, gekoppeld aan de Digitale Kluis. De leden van de vereniging houden zelf de jaarvergadering en verzorgen de notulen, aan de hand van de aangeleverde voorbeelddocumenten. VvE Digitaal verzorgt de rest: bestuur, administratie, secretariaat en onderhoud worden geheel of gedeeltelijk aan VvE Digitaal uitbesteed, afhankelijk van het soort abonnement dat door de VvE wordt gewenst. Alle communicatie loopt langs de digitale snelweg: via de Digitale Kluis en per email.

Voor kleine VvE’s

Grotere verenigingen van eigenaren zijn in het algemeen al actief: er is een bestuur, een beheerder en een bankrekening en er is jaarlijks een Algemene Leden Vergadering (ALV) waarin onder ander de financiële jaarstukken worden behandeld, zodat alle leden inzicht krijgen in de besteding van uw Vve bijdrage en de hoogte van het reservefonds.

Voor kleine verenigingen (van 2 tot circa 12 appartementen) ligt het vaak anders: Het onderhoud werd tot dusver vaak tussen buren onderling geregeld zonder dat er sprake is van een gezamenlijke bankrekening of actief bestuur.

Goedkoop VvE bestuur en administratie

VvE Digitaal is speciaal voor deze kleine verenigingen opgericht door een aantal eigenaren van appartementen in kleinere VvE’s. Door het overgrote deel van de diensten digitaal aan te bieden wordt het flink goedkoper om het bestuur en de administratie van de vereniging uit handen te geven. De leden van de vereniging hoeven slechts eenmaal per jaar samen te komen om de grote lijnen uit te zetten, de rest wordt door VvE Digitaal geregeld.

Verplichte procedures

Als een appartement wordt verkocht, moet de notaris door de bestuurder of administrateur worden ingelicht over de omvang van het reservefonds en het aandeel daarin van de verkoper van het appartement. Deze procedure is verplicht.

De nieuwe wet schrijft ook voor dat bij verkoop duidelijk is welke bijdrage de verkoper op de dag van levering van het appartement nog moet betalen. De koper wordt na de overdracht aansprakelijk voor de achterstand en het is daarom belangrijk om vooraf vast te stellen of er een betalingsachterstand is. Die kan dan tijdens het notarieel transport worden verrekend.

Verenigingen
Appartementen
Bespaarde euro's per jaar
Jaar actief