Pakketdetails

Bestuur & secretariaat

activeren VvE bij aanvang abonnement
kadastrale check eigenarengegevens
beheer ledenregister
inschrijven VvE in het Handelsregister
uitschrijven vergadering (ALV)
aanleveren concept agenda standaard
aanleveren concept agenda maatwerk
aanleveren presentielijst / stemverhouding
aanleveren concept begroting standaard
aanleveren concept begroting maatwerk
aanleveren concept notulen
inrichten digitale kluis
beheer verzekeringspolissen
bijwonen bestuurlijk overleg
controle splitsingsakte
kwartaalbericht VvE’s (knipselkrant)
Digitaal Loket voor vragen en suggesties

 

Administratie / Financieel

beheer bankrekening op naam VvE
incasso VvE bijdragen
verzenden aanmaningen*
Inschakelen incassobureau en deurwaarder
begeleiden deurwaarderszaken
begeleiden rechtszittingen
opstellen jaarstukken
kascontrole externe accountant
informatie notaris bij overdracht
betaling servicekostennota”s
betaling onderhoudskostennota”s

 

Techniek & Onderhoud

opstellen aannemerslijst
storingsdienst 24 uur
verstrekken opdrachten aannemers
controle en fiattering kostennota”s
afhandeling schades (verzekeringswerk)
opstellen meerjaren onderhouds verwachting
onderhoudsrapport
energielabels
energie prestatie advies

De legenda bij de pakketdetails

 : basis
 : optioneel